אנשים לא אוהבים שמוכרים להם

מי אוהב שמוכרים לו…שירים יד…?

מי אוהב שמוכרים לו…שירים יד…? אנשים לא אוהבים שמוכרים להם אנשים אוהבים להיות מעודכנים, שיקשיבו להם, שתהיה להם השפעה זו הדרך למכירה. זוהי דרך אסטרטגית